Romein is niet in een dag gebouwd

Net zoals de beroemde stad ben ook ik niet in een dag gebouwd. En ik ben het nog steeds niet. Niemand is ‘al binnen’. Als we in die illusie leven, leren we niets meer. Ik dacht echter wel lange tijd dat ik er al was. Maar schijn bedriegt en na een lange strijd moest ik tot de conclusie komen dat ik mijzelf lange tijd had voorgelogen. Ik raakte mezelf volledig kwijt en moest als zestienjarige op zoek naar wie ik was, wie ik wilde zijn en wie ik daadwerkelijk ben.

Na maanden sleur die hadden geleid tot klachten die vallen onder depressie ging ik totaal op mijn plaat. Ineens was ik niet meer de absolute winnaar zoals ik mijzelf al die tijd had gezien. Uren aan gesprekken en ontzettend lange mails verder krabbelde ik weer overeind. Dat lukte en ik hervond mezelf. Ik was een ander persoon geworden en dat was positief.

De lessen die ik in die maandenlange periode verplicht was te leren wilde ik nooit meer loslaten. Het waren lessen die bepalend zouden moeten worden voor mijn verdere leven. Ik besloot ze, aan de hand van lange mailconversaties waarin ze besproken werden, op een rijtje te zetten. Dit verslag van mijn lessen zou vertrouwelijk moeten blijven en als geheugensteun moeten dienen. In de periode waarin ik dit verslag opstelde zag ik echter veel meer mensen om mij heen met dezelfde soort problemen. Jonge mensen, maar ook oudere mensen waar ik tegenop keek. Ze worstelden met depressies, burn-outs en vragen over wie ze nou echt waren en wat ze wilden. Ik had mijzelf dezelfde vragen gesteld en was bezig met het verzamelen van antwoorden.

Ik kreeg steeds meer het gevoel hier wat mee te moeten doen, ik kon anderen misschien van dienst zijn. Langzaam veranderde het verslag in een missie. Zo ontstond een boek dat gaat over een zoektocht naar passie, persoonlijkheid en de weg naar geluk en succes. Dat betekende dat ik open kaart moest spelen op persoonlijk gebied. En inderdaad, in dit boek geef ik mijzelf bloot aan jou als lezer. Maar ik doe het graag, omdat ik denk dat we elkaar van dienst kunnen zijn. Omdat ik denk dat de lessen die ik geleerd heb niet alleen mijn lessen zijn.

Hebben? Bestel hem hier.